BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 15 (từ ngày 18/11 đến 24/11/2019)
THÔNG BÁO V/v tổ chức Lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 14 (từ ngày 11/11 đến 17/11/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

24/6/2019

Sáng

 

 

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với Ban chấp hành Công đoàn (mời các UV BCH Công đoàn)

Sân trường

Phòng C3  

Thứ Ba

25/6/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

26/6/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

27/6/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

28/6/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00: Họp mặt ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2019 (theo danh sách đã đăng ký)Phòng C3  

Thứ Bảy

29/6/2019

Sáng

.Chiều