BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi tốt nghiệp khối lớp CĐN, TCN khóa 2016-2019 và TC khóa 2017-2019 (từ 05/8/2019 đến 10/8/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

24/6/2019

Sáng

 

 

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với Ban chấp hành Công đoàn (mời các UV BCH Công đoàn)

Sân trường

Phòng C3  

Thứ Ba

25/6/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

26/6/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

27/6/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

28/6/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00: Họp mặt ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2019 (theo danh sách đã đăng ký)Phòng C3  

Thứ Bảy

29/6/2019

Sáng

.Chiều