BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 16 (từ ngày 25/11 đến 01/12/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 11 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 15 (từ ngày 18/11 đến 24/11/2019)
THÔNG BÁO V/v tổ chức Lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

03/6/2019

Sáng

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần.

Sân trường

Thứ Ba

04/6/2019

Sáng

Chiều

+ Hiệu Trưởng tham gia lớp tập huấn Module Xanh (cả ngày)Trường CĐ LTT

Thứ Tư

05/6/2019

Sáng

Chiều

+ Hiệu Trưởng tham gia lớp tập huấn Module Xanh (cả ngày)Trường CĐ LTT

Thứ Năm

06/6/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

07/6/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00 : Họp BCH Công đoàn mở rộng (thành phần: BCH Công đoàn, tổ trưởng CĐ)Phòng C3

Thứ Bảy

08/6/2019

Sáng

.Chiều