BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8 năm 2019
Danh sách HS-SV nhập học ngày 15/08/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến 17 tháng 08 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

03/6/2019

Sáng

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần.

Sân trường

Thứ Ba

04/6/2019

Sáng

Chiều

+ Hiệu Trưởng tham gia lớp tập huấn Module Xanh (cả ngày)Trường CĐ LTT

Thứ Tư

05/6/2019

Sáng

Chiều

+ Hiệu Trưởng tham gia lớp tập huấn Module Xanh (cả ngày)Trường CĐ LTT

Thứ Năm

06/6/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

07/6/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00 : Họp BCH Công đoàn mở rộng (thành phần: BCH Công đoàn, tổ trưởng CĐ)Phòng C3

Thứ Bảy

08/6/2019

Sáng

.Chiều