BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

03/6/2019

Sáng

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần.

Sân trường

Thứ Ba

04/6/2019

Sáng

Chiều

+ Hiệu Trưởng tham gia lớp tập huấn Module Xanh (cả ngày)Trường CĐ LTT

Thứ Tư

05/6/2019

Sáng

Chiều

+ Hiệu Trưởng tham gia lớp tập huấn Module Xanh (cả ngày)Trường CĐ LTT

Thứ Năm

06/6/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

07/6/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00 : Họp BCH Công đoàn mở rộng (thành phần: BCH Công đoàn, tổ trưởng CĐ)Phòng C3

Thứ Bảy

08/6/2019

Sáng

.Chiều