BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8 năm 2019
Danh sách HS-SV nhập học ngày 15/08/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến 17 tháng 08 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

27/5/2019

Sáng

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần.

+ 8h30: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương

+ 8h45: Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 5/2019 (thành phần : đoàn viên chi đoàn CB,VC)

Sân trường

Sở CT

Phòng C3

Thứ Ba

28/5/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

29/5/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với các Trưởng khoa; Phó trưởng khoa phụ trách Khoa; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Đào tạo; Trưởng phòng TS-GTVL; Phụ trách Kế toán; Phó trưởng phòng TC-KT về công tác tài chính ( mời Ông Trần Thanh Sơn, chị Diễm cùng dự).

+ 14h00: Họp Đảng úy mở rộng (mời đ/c Hoan, đ/c Huệ, đ/c Thủy cùng dự)

Phòng HT      

Phòng HT      

Thứ Năm

30/5/2019

Sáng

Chiều

+ 8h30: Họp kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2019 do cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội Vụ tiến hành (mời các trưởng bộ phận, phó phụ trách bộ phận, trưởng phòng TC-HC, nhân viên thư viện)

Phòng C3

Thứ Sáu

31/5/2019

Sáng

Chiều

+ 8h30: Họp mặt ngày Quốc tế thiếu nhi ngày 1-6 (thành phần BGH, BCH Công đoàn, các cháu thiếu nhi - theo danh sách đã được đăng ký).

Phòng C3

Thứ Bảy

01/6/2019

Sáng

.Chiều