BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

27/5/2019

Sáng

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần.

+ 8h30: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương

+ 8h45: Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 5/2019 (thành phần : đoàn viên chi đoàn CB,VC)

Sân trường

Sở CT

Phòng C3

Thứ Ba

28/5/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

29/5/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với các Trưởng khoa; Phó trưởng khoa phụ trách Khoa; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Đào tạo; Trưởng phòng TS-GTVL; Phụ trách Kế toán; Phó trưởng phòng TC-KT về công tác tài chính ( mời Ông Trần Thanh Sơn, chị Diễm cùng dự).

+ 14h00: Họp Đảng úy mở rộng (mời đ/c Hoan, đ/c Huệ, đ/c Thủy cùng dự)

Phòng HT      

Phòng HT      

Thứ Năm

30/5/2019

Sáng

Chiều

+ 8h30: Họp kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2019 do cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội Vụ tiến hành (mời các trưởng bộ phận, phó phụ trách bộ phận, trưởng phòng TC-HC, nhân viên thư viện)

Phòng C3

Thứ Sáu

31/5/2019

Sáng

Chiều

+ 8h30: Họp mặt ngày Quốc tế thiếu nhi ngày 1-6 (thành phần BGH, BCH Công đoàn, các cháu thiếu nhi - theo danh sách đã được đăng ký).

Phòng C3

Thứ Bảy

01/6/2019

Sáng

.Chiều