NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

20/5/2019

Sáng

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần

+ 8h45: Họp Giao ban

Sân trường

Phòng C3

Thứ Ba

21/5/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

22/5/2019

Sáng

Chiều

+ 8h45: Họp BCH Công đoàn mở rộng (thành phần : BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn).

Phòng C3      

Thứ Năm

23/5/2019

Sáng

Chiều

+ 8h30: Hiệu trưởng họp BCH Đảng bộ SCT

+14h00: “Hội nghị lần 2-Thi đua Khối 1, Thảo luận chuyên đề” (mời Chủ tịch Công Đoàn, Anh Phan Khanh cùng dự)

Sở Công thương

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

Thứ Sáu

24/5/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

25/5/2019

Sáng

.Chiều