BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

20/5/2019

Sáng

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần

+ 8h45: Họp Giao ban

Sân trường

Phòng C3

Thứ Ba

21/5/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

22/5/2019

Sáng

Chiều

+ 8h45: Họp BCH Công đoàn mở rộng (thành phần : BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn).

Phòng C3      

Thứ Năm

23/5/2019

Sáng

Chiều

+ 8h30: Hiệu trưởng họp BCH Đảng bộ SCT

+14h00: “Hội nghị lần 2-Thi đua Khối 1, Thảo luận chuyên đề” (mời Chủ tịch Công Đoàn, Anh Phan Khanh cùng dự)

Sở Công thương

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

Thứ Sáu

24/5/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

25/5/2019

Sáng

.Chiều