BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8 năm 2019
Danh sách HS-SV nhập học ngày 15/08/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến 17 tháng 08 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

29/4/2019

Sáng

Chiều

Nghỉ hoán đổi ngày thứ Bảy (theo thông báo)

 

Thứ Ba

30/4/2019

Sáng

Chiều

Nghỉ lễ theo thông báo

 

Thứ Tư

01/5/2019

Sáng

Chiều

Nghỉ lễ theo thông báo

 

Thứ Năm

02/5/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với doanh nghiệp (mời trưởng phòng Quản trị - Đầu tư cùng dự)

+ 14h00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời đ/c Hoan, đ/c Huệ, đ/c Thủy cùng dự)

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Sáu

03/5/2019

Sáng

Chiều

+ 8h30: Hiệu trưởng họp BCH Đảng bộ Sở Công Thương

+14h30: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương.

Sở Công Thương

Sở Công Thương

Thứ Bảy

04/5/2019

Sáng

.Chiều

+ Làm bù ngày nghỉ hoán đổi (theo thông báo)