Thứ Hai

15/4/2019

Sáng

Chiều

+ Nghỉ bù ngày Lễ

 

Thứ Ba

16/4/2019

Sáng

Chiều

 

+ 13h30: Cán bộ Công đoàn nghe thời sự quý I/2019 (thành phần theo danh sách đã đăng ký)

 

111 Bà Huyện Thanh Quan

Thứ Tư

17/4/2019

Sáng

.

Chiều

  

Thứ Năm

18/4/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

19/4/2019

Sáng

.Chiều

 

+14h00: Dự hội nghị liên kết GDQPAN ( Phòng Đào tạo đi dự):

+15h00: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương.

 

Trường Quân sự TP – Củ chi

163 HBT

Thứ Bảy

20/4/2019

Sáng

.Chiều