BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi_khoa CK_HK2_2018-2019
THÔNG BÁO V/v Tham gia lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 32 (từ ngày 22/4 đến 28/4/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

08/4/2019

Sáng

.

Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

+ 8h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng phòng Đào tạo.

+ 14h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng phòng Quản trị - Đầu tư

Sân trường

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Ba

09/4/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

10/4/2019

Sáng

.

Chiều

  

Thứ Năm

11/4/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

12/4/2019

Sáng

.Chiều

  

Thứ Bảy

13/4/2019

Sáng

.Chiều