BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

08/4/2019

Sáng

.

Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

+ 8h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng phòng Đào tạo.

+ 14h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng phòng Quản trị - Đầu tư

Sân trường

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Ba

09/4/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

10/4/2019

Sáng

.

Chiều

  

Thứ Năm

11/4/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

12/4/2019

Sáng

.Chiều

  

Thứ Bảy

13/4/2019

Sáng

.Chiều