BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

18/3/2019

Sáng

.

Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

+ 8h45: Họp giao ban.

Các bộ phận thực hiện hoàn thiện hồ sơ thi đua tháng, hồ sơ thu nhập tăng thêm theo kế hoạch.

Sân trường

Thứ Ba

19/3/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

20/3/2019

Sáng

.

 

Chiều

+ 9h30: Hiệu trưởng làm việc với Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 10 ( Mời Phòng Đào Tạo, Trưởng phòng Tuyển sinh- GTVL).

375 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10

Thứ Năm

21/3/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

22/3/2019

Sáng

.Chiều

  

Thứ Bảy

23/3/2019

Sáng

.Chiều