BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 37 (từ ngày 27/05 đến 02/06/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019
Điểm thi học kỳ 2_khoa Điện - Lạnh ĐHKK
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 36 (từ ngày 20/5 đến 26/5/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

25/02/2019

Sáng

.Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

Sân trường

Thứ Ba

26/02/2019

Sáng

 

 

Chiều

+8h30: Hiệu trưởng họp BCH Đảng bộ Sở

+10h30: Hiệu trưởng làm việc với đối tác ( mời TP. ĐT; TP. TS-GTVL cùng dự)

163 HBT

Phòng HT

Thứ Tư

27/02/2019

Sáng

.Chiều

  

Thứ Năm

28/02/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

01/03/2019

Sáng

.

 

Chiều

+ 9h00: Họp Đảng ủy mở rộng ( mời các đ/c Hoan, Huệ, Thủy cùng dự)

+ 10h00 Hiệu trưởng làm việc với Trưởng phòng Đào tạo, Kế toán Trưởng, TP. QT-ĐT, TK. Cơ khí, TK Cơ bản, TK Kinh tế.

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Bảy

02/03/2019

Sáng

.Chiều