BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi lớp T18ĐC_Môn LTTBĐ_(test)
Lịch thi Tuần lễ 27-28 (Từ ngày 18/03/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến 23 tháng 3 năm 2019
Thông báo thi tốt nghiệp lần 2
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

25/02/2019

Sáng

.Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

Sân trường

Thứ Ba

26/02/2019

Sáng

 

 

Chiều

+8h30: Hiệu trưởng họp BCH Đảng bộ Sở

+10h30: Hiệu trưởng làm việc với đối tác ( mời TP. ĐT; TP. TS-GTVL cùng dự)

163 HBT

Phòng HT

Thứ Tư

27/02/2019

Sáng

.Chiều

  

Thứ Năm

28/02/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

01/03/2019

Sáng

.

 

Chiều

+ 9h00: Họp Đảng ủy mở rộng ( mời các đ/c Hoan, Huệ, Thủy cùng dự)

+ 10h00 Hiệu trưởng làm việc với Trưởng phòng Đào tạo, Kế toán Trưởng, TP. QT-ĐT, TK. Cơ khí, TK Cơ bản, TK Kinh tế.

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Bảy

02/03/2019

Sáng

.Chiều