BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 37 (từ ngày 27/05 đến 02/06/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019
Điểm thi học kỳ 2_khoa Điện - Lạnh ĐHKK
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 36 (từ ngày 20/5 đến 26/5/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

18/02/2019

Sáng

.Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

+ 14h00: Họp Đảng ủy mở rộng

+ GVCN các khối lớp nộp đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ I năm học 2018-2019 về P. CTHS-SV trước ngày 28/2/2019

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

19/02/2019

Sáng

Chiều

 +10h30: Hiệu trưởng làm việc với phòng Tài chính - Kế toán

+14h00: Hiệu trưởng dự hội nghị trực tuyến tại SCT

Phòng HT 

163 HBT

Thứ Tư

20/02/2019

Sáng

.Chiều

 

+14h00: Hiệu trưởng làm việc với phòng TC-HC

 

Phòng HT

Thứ Năm

21/02/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

22/02/2019

Sáng

.Chiều

  

Thứ Bảy

23/02/2019

Sáng

.Chiều