BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi_khoa CK_HK2_2018-2019
THÔNG BÁO V/v Tham gia lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 32 (từ ngày 22/4 đến 28/4/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

11/02/2019

Sáng

.Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

Sân trường

Thứ Ba

12/02/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

13/02/2019

Sáng

.Chiều

 

+ 14h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương

 

163 HBT

Thứ Năm

14/02/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

15/02/2019

Sáng

.Chiều

+ 09h00: Họp mặt viên chức, người lao động đầu năm (theo thông báo).Phòng C3

Thứ Bảy

16/02/2019

 Sáng

.Chiều