BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi tốt nghiệp khối lớp CĐN, TCN khóa 2016-2019 và TC khóa 2017-2019 (từ 05/8/2019 đến 10/8/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

11/02/2019

Sáng

.Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

Sân trường

Thứ Ba

12/02/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

13/02/2019

Sáng

.Chiều

 

+ 14h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương

 

163 HBT

Thứ Năm

14/02/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

15/02/2019

Sáng

.Chiều

+ 09h00: Họp mặt viên chức, người lao động đầu năm (theo thông báo).Phòng C3

Thứ Bảy

16/02/2019

 Sáng

.Chiều