BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 2 năm 2019
Lịch công tác từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 02 tháng 02 năm 2019
Lịch thi HK1 NH 2018-2019 (Tuần 18-19)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

11/02/2019

Sáng

.Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

Sân trường

Thứ Ba

12/02/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

13/02/2019

Sáng

.Chiều

 

+ 14h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương

 

163 HBT

Thứ Năm

14/02/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

15/02/2019

Sáng

.Chiều

+ 09h00: Họp mặt viên chức, người lao động đầu năm (theo thông báo).Phòng C3

Thứ Bảy

16/02/2019

 Sáng

.Chiều