NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

21/01/2019

Sáng

..

.Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

+ 8h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương

Sân trường

Thứ Ba

22/01/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

23/01/2019

Sáng

.Chiều

+14h00:Học Nghị quyết TW8 khóa 12 ( thành phần: viên chức, người lao động chưa học tập)

Phòng D14

Thứ Năm

24/01/2019

Sáng

Chiều

+ Lãnh đạo Trường, BCH Công Đoàn, Giáo viên thăm chúc tết cựu cán bộ viên chức Trường (cả ngày) 

Thứ Sáu

25/01/2019

Sáng

.

.

.

.

Chiều

+ Lãnh đạo Trường, BCH Công Đoàn, Giáo viên thăm chúc tết cựu cán bộ viên chức Trường (cả ngày)

+ 8h00: Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục nghề nghiệp

+ 9h00: Hiệu trưởng tiếp và làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản (Mời trưởng Khoa Cơ khí cùng dự)

 

Trường CĐ Lý Tự Trọng

Phòng HT

Thứ Bảy

26/01/2019

Sáng

 Chiều