BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 40-41 (từ ngày 17/06 đến 30/06/2019)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

07/01/2019

Sáng

.

.

Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

+ 8h45: Họp giao ban

+ 10h30: Họp BCH công đoàn mở rộng (thành phần: BCH CĐ, tổ trưởng CĐ)

Sân trường

Phòng C3

Phòng C3

Thứ Ba

08/01/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

09/01/2019

Sáng

Chiều

+ 14h00: Phòng Tuyển sinh – GTVL tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho bộ đội xuất ngũ tại Tiểu đoàn 31

 

Tiểu đoàn 31

Thứ Năm

10/01/2019

Sáng

Chiều

+ 8h00: Phòng Tuyển sinh – GTVL tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho đối tượng bộ đội xuất ngũ tại Trung đoàn Gia Định.Trung đoàn Gia Định

Thứ Sáu

11/01/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

12/01/2019

Sáng

.

.

Chiều

+ 8h00:   Phòng Tuyển sinh – GTVL và Đoàn Thanh niên triển khai tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (cả ngày).

+ 8h00: Phòng Tuyển sinh – GTVL tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho đối tượng bộ đội xuất ngũ tại Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Trường Lý tự Trọng

 

Bộ Tư lệnh TP.HCM