BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

31/12/2018

Sáng

Chiều

+ Nghỉ hoán đổi ngày 05/01/2019 (theo thông báo) 

Thứ Ba

01/01/2019

Sáng

Chiều

+ Nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2019 

Thứ Tư

02/01/2019

Sáng

Chiều

.

+ 14h00: Toàn thể đảng viên dự học tập các nội dung của Hội nghị lần thứ VIII – BCH TW khóa XII (tham dự đầy đủ, trừ các đồng chí đã học)

 

163 HBT

Thứ Năm

03/01/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên Trường .P.HT

Thứ Sáu

04/01/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

05/01/2019

Sáng

Chiều

+ Làm bù ngày nghỉ hoán đổi 31/12/2018 (theo thông báo)