BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

24/12/2018

Sáng

..

 

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 09h00: Kiểm kê tài sản khoa Kinh tế, Phòng Công tác học sinh sinh viên (chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 14h00: Kiểm kê tài sản khối Tổ chức - Hành chính (chi tiết theo lịch kiểm kê)

Sân trường

Thứ Ba

25/12/2018

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

+ 9h00: Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị giảng dạy của Khoa Điện – Lạnh ĐHKK (thành phần BGH, P. Đào tạo; P. QT – ĐT)

+ 09h00: Kiểm kê tài sản Khoa Cơ khí (cả ngày - chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 10h00: Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị giảng dạy của Khoa Điện tử - TĐH (thành phần BGH, P. Đào tạo; P. QT – ĐT)

+ 14h00: Bí thư Đảng bộ Bộ phận Trường họp BCH Đảng bộ Sở Công Thương

Khoa Điện – Lạnh ĐHKK

 

Khoa Điện tử - TĐH

  

163 HBT

Thứ Tư

26/12/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 08h00: Kiểm kê tài sản phòng Đào tạo, phòng Quản trị - Đầu tư (cả ngày -chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 09h00: Kiểm kê tài sản Khoa Cơ bản (chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 9h00: Họp Đảng ủy mở rộng (mới đ/c Hoan, đ/c Huệ, đ/c Thủy cùng dự)

+ 14h00: Toàn thể đảng viên dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

 

P. HT

 

163 HBT

Thứ Năm

27/11/2018

Sáng

.

 

 

Chiều

+ 08h30: Kiểm kê tài sản Khoa Điện Lạnh ĐHKK (cả ngày-chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 9h00: Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị giảng dạy của Khoa Công nghệ thông tin (thành phần BGH, P. Đào tạo; P. QT – ĐT)

+ 14h00: Hiệu trưởng dự hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

.

Khoa Công nghệ thông tin

35 Tôn Đức Thắng

Thứ Sáu

28/12/2018

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

+ 9h00: Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị giảng dạy của Khoa Cơ khí (thành phần BGH, P. Đào tạo; P. QT – ĐT)

+ 08h30: Kiểm kê tài sản Khoa Điện tử - Tự động hóa ( cả ngày-chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 10h00: Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị giảng dạy của Khoa Kinh tế (thành phần BGH, P. Đào tạo; P. QT – ĐT)

Khoa Cơ khí

 

 

 

Khoa Kinh tế

Thứ Bảy

29/12/2018

Sáng

Chiều