BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi lớp T18ĐC_Môn LTTBĐ_(test)
Lịch thi Tuần lễ 27-28 (Từ ngày 18/03/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến 23 tháng 3 năm 2019
Thông báo thi tốt nghiệp lần 2
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

24/12/2018

Sáng

..

 

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 09h00: Kiểm kê tài sản khoa Kinh tế, Phòng Công tác học sinh sinh viên (chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 14h00: Kiểm kê tài sản khối Tổ chức - Hành chính (chi tiết theo lịch kiểm kê)

Sân trường

Thứ Ba

25/12/2018

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

+ 9h00: Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị giảng dạy của Khoa Điện – Lạnh ĐHKK (thành phần BGH, P. Đào tạo; P. QT – ĐT)

+ 09h00: Kiểm kê tài sản Khoa Cơ khí (cả ngày - chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 10h00: Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị giảng dạy của Khoa Điện tử - TĐH (thành phần BGH, P. Đào tạo; P. QT – ĐT)

+ 14h00: Bí thư Đảng bộ Bộ phận Trường họp BCH Đảng bộ Sở Công Thương

Khoa Điện – Lạnh ĐHKK

 

Khoa Điện tử - TĐH

  

163 HBT

Thứ Tư

26/12/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 08h00: Kiểm kê tài sản phòng Đào tạo, phòng Quản trị - Đầu tư (cả ngày -chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 09h00: Kiểm kê tài sản Khoa Cơ bản (chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 9h00: Họp Đảng ủy mở rộng (mới đ/c Hoan, đ/c Huệ, đ/c Thủy cùng dự)

+ 14h00: Toàn thể đảng viên dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

 

P. HT

 

163 HBT

Thứ Năm

27/11/2018

Sáng

.

 

 

Chiều

+ 08h30: Kiểm kê tài sản Khoa Điện Lạnh ĐHKK (cả ngày-chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 9h00: Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị giảng dạy của Khoa Công nghệ thông tin (thành phần BGH, P. Đào tạo; P. QT – ĐT)

+ 14h00: Hiệu trưởng dự hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

.

Khoa Công nghệ thông tin

35 Tôn Đức Thắng

Thứ Sáu

28/12/2018

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

+ 9h00: Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị giảng dạy của Khoa Cơ khí (thành phần BGH, P. Đào tạo; P. QT – ĐT)

+ 08h30: Kiểm kê tài sản Khoa Điện tử - Tự động hóa ( cả ngày-chi tiết theo lịch kiểm kê)

+ 10h00: Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị giảng dạy của Khoa Kinh tế (thành phần BGH, P. Đào tạo; P. QT – ĐT)

Khoa Cơ khí

 

 

 

Khoa Kinh tế

Thứ Bảy

29/12/2018

Sáng

Chiều