BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi lớp T18ĐC_Môn LTTBĐ_(test)
Lịch thi Tuần lễ 27-28 (Từ ngày 18/03/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến 23 tháng 3 năm 2019
Thông báo thi tốt nghiệp lần 2
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

17/12/2018

Sáng

 

..Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 8h45: Họp giao ban.

Sân trường

P.C3

Thứ Ba

18/12/2018

Sáng

Chiều

+ 8h45: Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng (thành phần BCH Công đoàn, tổ trưởng Công đoàn)P.C3

Thứ Tư

19/12/2018

Sáng

 

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng khoa Cơ khí, Trưởng Khoa Điện Lạnh ĐHKK, TP Quản trị - Đầu tư về liên kết với tổ chức KaKe)

P. HT

Thứ Năm

20/11/2018

Sáng

Chiều

 

.

Thứ Sáu

21/12/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

22/12/2018

Sáng

Chiều