BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi lớp T18ĐC_Môn LTTBĐ_(test)
Lịch thi Tuần lễ 27-28 (Từ ngày 18/03/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến 23 tháng 3 năm 2019
Thông báo thi tốt nghiệp lần 2
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

10/12/2018

Sáng

.

 

.Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 8h00: Bí thư đảng bộ bộ phận trường họp BCH đảng bộ Sở Công Thương.

+ Các bộ phận nộp biên bản ABC tháng 12 chậm nhất là ngày 13/12/2018.

+ Các bộ phận nộp kết quả đánh giá, phân loại quý 4 trước ngày 14/12/2018.

Sân trường

SCT

Thứ Ba

11/12/2018

Sáng

Chiều

 

P. HT

Thứ Tư

12/12/2018

Sáng

Chiều

+ 09h00: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình giảng dạy (Khoa Điện tử - Tự động hóa)K.Điện tử - Tự động hóa

Thứ Năm

13/11/2018

Sáng

.

 

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng khoa Cơ bản, Trưởng khoa Cơ khí, Phó trưởng khoa Kinh tế (Cô Hương) (mời TP Đào tạo, TP Quản trị - Đầu tư, Kế toán trưởng)

+ 14h30: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình giảng dạy (Khoa Cơ bản)

P. HT

.

K.Cơ bản

Thứ Sáu

14/12/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình giảng dạy (Khoa Kinh tế chuẩn bị)K. Kinh tế

Thứ Bảy

15/12/2018

Sáng

Chiều