BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

10/12/2018

Sáng

.

 

.Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 8h00: Bí thư đảng bộ bộ phận trường họp BCH đảng bộ Sở Công Thương.

+ Các bộ phận nộp biên bản ABC tháng 12 chậm nhất là ngày 13/12/2018.

+ Các bộ phận nộp kết quả đánh giá, phân loại quý 4 trước ngày 14/12/2018.

Sân trường

SCT

Thứ Ba

11/12/2018

Sáng

Chiều

 

P. HT

Thứ Tư

12/12/2018

Sáng

Chiều

+ 09h00: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình giảng dạy (Khoa Điện tử - Tự động hóa)K.Điện tử - Tự động hóa

Thứ Năm

13/11/2018

Sáng

.

 

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng khoa Cơ bản, Trưởng khoa Cơ khí, Phó trưởng khoa Kinh tế (Cô Hương) (mời TP Đào tạo, TP Quản trị - Đầu tư, Kế toán trưởng)

+ 14h30: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình giảng dạy (Khoa Cơ bản)

P. HT

.

K.Cơ bản

Thứ Sáu

14/12/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình giảng dạy (Khoa Kinh tế chuẩn bị)K. Kinh tế

Thứ Bảy

15/12/2018

Sáng

Chiều