BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi_khoa CK_HK2_2018-2019
THÔNG BÁO V/v Tham gia lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 32 (từ ngày 22/4 đến 28/4/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

03/12/2018

Sáng

.

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 8h45: Họp giao ban.

+ 10h00: Họp hội đồng trường.

Sân trường

P.C3

P.C3

Thứ Ba

04/12/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Họp xét ABC

P. HT

Thứ Tư

05/12/2018

Sáng

 

Chiều

  + 9h00: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình, tài liệu giảng dạy (Khoa Điện- Lạnh ĐHKK chuẩn bị) Khoa Điện- Lạnh ĐHKK

Thứ Năm

06/11/2018

Sáng

 

Chiều

+ 9h00: Họp hội đồng tuyển sinh năm 2018 (mời các thành viên, Phòng TS-GTVL chuẩn bị)

+ 14h30: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình, tài liệu giảng dạy (Khoa Công nghệ thông tin chuẩn bị)

P. HT

Khoa Công nghệ thông tin

Thứ Sáu

07/12/2018

Sáng

 

Chiều

 + 9h00: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình, tài liệu giảng dạy (Khoa Cơ khí chuẩn bị) Khoa Cơ khí

Thứ Bảy

08/12/2018

Sáng

Chiều