BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018
KHAI GIẢNG CÁC LỚP PHA CHẾ COCKTAIL
Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 12 năm 2018
Lịch công tác tuần từ 26 tháng 11 đến 1 tháng 12
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

03/12/2018

Sáng

.

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 8h45: Họp giao ban.

+ 10h00: Họp hội đồng trường.

Sân trường

P.C3

P.C3

Thứ Ba

04/12/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Họp xét ABC

P. HT

Thứ Tư

05/12/2018

Sáng

 

Chiều

  + 9h00: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình, tài liệu giảng dạy (Khoa Điện- Lạnh ĐHKK chuẩn bị) Khoa Điện- Lạnh ĐHKK

Thứ Năm

06/11/2018

Sáng

 

Chiều

+ 9h00: Họp hội đồng tuyển sinh năm 2018 (mời các thành viên, Phòng TS-GTVL chuẩn bị)

+ 14h30: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình, tài liệu giảng dạy (Khoa Công nghệ thông tin chuẩn bị)

P. HT

Khoa Công nghệ thông tin

Thứ Sáu

07/12/2018

Sáng

 

Chiều

 + 9h00: Phòng Đào tạo làm việc về giáo trình, tài liệu giảng dạy (Khoa Cơ khí chuẩn bị) Khoa Cơ khí

Thứ Bảy

08/12/2018

Sáng

Chiều