BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 2 năm 2019
Lịch công tác từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 02 tháng 02 năm 2019
Lịch thi HK1 NH 2018-2019 (Tuần 18-19)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

26/11/2018

Sáng

.

.Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 9h00: Họp đảng ủy mở rộng,

+ 15h00: Họp về tiêu chí đánh giá VC (mời Trưởng/phó phụ trách các bộ phận)

Sân trường

P.HT

Thứ Ba

27/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng đi học chuyên đề (cả ngày)

+ 14h30: Hiệu trưởng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương

Sân trường

Lầu 2. 163 H.B.T

Thứ Tư

28/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

29/11/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Họp về công tác đánh giá cơ sở GDNN (mời thành viên Hội đồng, phòng Đào tạo chuẩn bị)

+ 14h30: Họp Hội Cựu chiến binh Sở Công Thương (mời tất cả hội viên tham dự)

P. HT

P. C3

Thứ Sáu

30/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

01/12/2018

Sáng

Chiều