BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi_khoa CK_HK2_2018-2019
THÔNG BÁO V/v Tham gia lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 32 (từ ngày 22/4 đến 28/4/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

26/11/2018

Sáng

.

.Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 9h00: Họp đảng ủy mở rộng,

+ 15h00: Họp về tiêu chí đánh giá VC (mời Trưởng/phó phụ trách các bộ phận)

Sân trường

P.HT

Thứ Ba

27/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng đi học chuyên đề (cả ngày)

+ 14h30: Hiệu trưởng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương

Sân trường

Lầu 2. 163 H.B.T

Thứ Tư

28/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

29/11/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Họp về công tác đánh giá cơ sở GDNN (mời thành viên Hội đồng, phòng Đào tạo chuẩn bị)

+ 14h30: Họp Hội Cựu chiến binh Sở Công Thương (mời tất cả hội viên tham dự)

P. HT

P. C3

Thứ Sáu

30/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

01/12/2018

Sáng

Chiều