BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018
KHAI GIẢNG CÁC LỚP PHA CHẾ COCKTAIL
Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 12 năm 2018
Lịch công tác tuần từ 26 tháng 11 đến 1 tháng 12
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

26/11/2018

Sáng

.

.Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 9h00: Họp đảng ủy mở rộng,

+ 15h00: Họp về tiêu chí đánh giá VC (mời Trưởng/phó phụ trách các bộ phận)

Sân trường

P.HT

Thứ Ba

27/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng đi học chuyên đề (cả ngày)

+ 14h30: Hiệu trưởng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương

Sân trường

Lầu 2. 163 H.B.T

Thứ Tư

28/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

29/11/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Họp về công tác đánh giá cơ sở GDNN (mời thành viên Hội đồng, phòng Đào tạo chuẩn bị)

+ 14h30: Họp Hội Cựu chiến binh Sở Công Thương (mời tất cả hội viên tham dự)

P. HT

P. C3

Thứ Sáu

30/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

01/12/2018

Sáng

Chiều