BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018
KHAI GIẢNG CÁC LỚP PHA CHẾ COCKTAIL
Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 12 năm 2018
Lịch công tác tuần từ 26 tháng 11 đến 1 tháng 12
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

19/11/2018

Sáng

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 08h45: Họp giao ban

+ 13h30: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương về đào tạo ngành Logistic

+ 15h30: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương về đánh giá xếp loại hoàn thành công việc.

Sân trường

Phòng C3

163 HBT

163 HBT

Thứ Ba

20/11/2018

Sáng

Chiều

+ Trường tổ chức Lễ 20 – 11 ( nội dung theo thông báo)

Sân trường

Thứ Tư

21/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Lao động TB&XH159 Pastuer

Thứ Năm

22/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

23/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng đi học chuyên đề (cả ngày)

272 Võ Thị Sáu

Thứ Bảy

24/11/2018

Sáng

Chiều