BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 2 năm 2019
Lịch công tác từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 02 tháng 02 năm 2019
Lịch thi HK1 NH 2018-2019 (Tuần 18-19)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

19/11/2018

Sáng

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 08h45: Họp giao ban

+ 13h30: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương về đào tạo ngành Logistic

+ 15h30: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương về đánh giá xếp loại hoàn thành công việc.

Sân trường

Phòng C3

163 HBT

163 HBT

Thứ Ba

20/11/2018

Sáng

Chiều

+ Trường tổ chức Lễ 20 – 11 ( nội dung theo thông báo)

Sân trường

Thứ Tư

21/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Lao động TB&XH159 Pastuer

Thứ Năm

22/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

23/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng đi học chuyên đề (cả ngày)

272 Võ Thị Sáu

Thứ Bảy

24/11/2018

Sáng

Chiều