BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi_khoa CK_HK2_2018-2019
THÔNG BÁO V/v Tham gia lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 32 (từ ngày 22/4 đến 28/4/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

19/11/2018

Sáng

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 08h45: Họp giao ban

+ 13h30: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương về đào tạo ngành Logistic

+ 15h30: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương về đánh giá xếp loại hoàn thành công việc.

Sân trường

Phòng C3

163 HBT

163 HBT

Thứ Ba

20/11/2018

Sáng

Chiều

+ Trường tổ chức Lễ 20 – 11 ( nội dung theo thông báo)

Sân trường

Thứ Tư

21/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Lao động TB&XH159 Pastuer

Thứ Năm

22/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

23/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng đi học chuyên đề (cả ngày)

272 Võ Thị Sáu

Thứ Bảy

24/11/2018

Sáng

Chiều