BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018
KHAI GIẢNG CÁC LỚP PHA CHẾ COCKTAIL
Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 12 năm 2018
Lịch công tác tuần từ 26 tháng 11 đến 1 tháng 12

Thứ Hai

12/11/2018

Sáng

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 14h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương.

Sân trường

163 HBT

Thứ Ba

13/11/2018

Sáng

Chiều

+ Đại diện P. TC-HC dự họp tại Sở LĐTBXH TP.HCM về công tác thi đua khối GDNN

159 Pastuer

Thứ Tư

14/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

15/11/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng dự lễ công bố App Sở Công Thương.

+ 14h00: Hội ý BGH (mời TP. Đào Tạo, TP. Quản trị - Đầu tư cùng dự)

+ 15h00: Hiệu trưởng làm việc với TP. Đào tạo và P.TP Đào tạo ( Anh Nguyễn Phan Khanh)

8 Đồng Khởi, Q.1

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Sáu

16/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hội thao 20/11 : Môn bóng bàn

+ 15h30: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương

Phòng C 23

Lầu 2, 163 HBT

Thứ Bảy

17/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hội thao 20/11 : Văn nghệ

Phòng C3