BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 37 (từ ngày 27/05 đến 02/06/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019
Điểm thi học kỳ 2_khoa Điện - Lạnh ĐHKK
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 36 (từ ngày 20/5 đến 26/5/2019)

Thứ Hai

12/11/2018

Sáng

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 14h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương.

Sân trường

163 HBT

Thứ Ba

13/11/2018

Sáng

Chiều

+ Đại diện P. TC-HC dự họp tại Sở LĐTBXH TP.HCM về công tác thi đua khối GDNN

159 Pastuer

Thứ Tư

14/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

15/11/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng dự lễ công bố App Sở Công Thương.

+ 14h00: Hội ý BGH (mời TP. Đào Tạo, TP. Quản trị - Đầu tư cùng dự)

+ 15h00: Hiệu trưởng làm việc với TP. Đào tạo và P.TP Đào tạo ( Anh Nguyễn Phan Khanh)

8 Đồng Khởi, Q.1

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Sáu

16/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hội thao 20/11 : Môn bóng bàn

+ 15h30: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương

Phòng C 23

Lầu 2, 163 HBT

Thứ Bảy

17/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hội thao 20/11 : Văn nghệ

Phòng C3