BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 11
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11
Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến 09 tháng 11 năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến 03/11/2018
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

05/11/2018

Sáng

.

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 8h 45: Họp giao ban

+ 14h00: Hội ý tổ chức lễ 20-11 (mời Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, TP. Tổ chức – HC, PTP. Công tác HSSV, Bí thư Đoàn TN, TP. Quản trị - Đầu tư cùng dự).

Sân trường

Phòng C3

Phòng HT

Thứ Ba

06/11/2018

Sáng

.

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với đối tác, (mời anh Vũ P. Hữu cùng dự)

Phòng HT

Thứ Tư

07/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h45: Họp chi đoàn CBVC, Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm T9, T10, T11 (thành phần: BCH Đoàn trường, Nhung, Thi, Thúy, Bằng)Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thứ Năm

08/11/2018

Sáng

Chiều

.

+ 13h00: Hiệu trưởng dự hội thảo.

.

KS Sheraton, 88 Đồng Khởi, Q.1

Thứ Sáu

09/11/2018

Sáng

Chiều

+ Hiệu trưởng đi công tác tỉnh Bình Phước

 

Thứ Bảy

10/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Khai mạc hội thao 20/11 thi đấu môn bi sắt , kéo co.

Cơ sở II