BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi tốt nghiệp khối lớp CĐN, TCN khóa 2016-2019 và TC khóa 2017-2019 (từ 05/8/2019 đến 10/8/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

05/11/2018

Sáng

.

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 8h 45: Họp giao ban

+ 14h00: Hội ý tổ chức lễ 20-11 (mời Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, TP. Tổ chức – HC, PTP. Công tác HSSV, Bí thư Đoàn TN, TP. Quản trị - Đầu tư cùng dự).

Sân trường

Phòng C3

Phòng HT

Thứ Ba

06/11/2018

Sáng

.

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với đối tác, (mời anh Vũ P. Hữu cùng dự)

Phòng HT

Thứ Tư

07/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h45: Họp chi đoàn CBVC, Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm T9, T10, T11 (thành phần: BCH Đoàn trường, Nhung, Thi, Thúy, Bằng)Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thứ Năm

08/11/2018

Sáng

Chiều

.

+ 13h00: Hiệu trưởng dự hội thảo.

.

KS Sheraton, 88 Đồng Khởi, Q.1

Thứ Sáu

09/11/2018

Sáng

Chiều

+ Hiệu trưởng đi công tác tỉnh Bình Phước

 

Thứ Bảy

10/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Khai mạc hội thao 20/11 thi đấu môn bi sắt , kéo co.

Cơ sở II