BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi tốt nghiệp khối lớp CĐN, TCN khóa 2016-2019 và TC khóa 2017-2019 (từ 05/8/2019 đến 10/8/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

29/10/2018

Sáng

.

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ Các bộ phận nộp minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo 2018 và 2017 theo bảng đề nghị (trừ khoa Cơ khí).

+ 10h00: Hiệu trưởng làm việc với phòng Đào tạo (mời phòng TC-HC cùng dự)

+ 14h00: Hội ý Ban giám hiệu (mời TP. Đào tạo, Kế toán trưởng cùng dự) .

Sân trường

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Ba

30/10/2018

Sáng

.

.

Chiều

+ 8h45: Hiệu trưởng làm việc với Khoa Kinh tế (mời phòng TC-HC cùng dự)

+ 9h30: Hiệu trưởng làm việc với trưởng khoa, phó trưởng khoa phụ trách các Khoa: Điện-Lạnh ĐHKK; Kinh tế; Cơ bản (mời trưởng phòng Đào tạo, Kế toán trưởng cùng dự)

+ 13h30 ÷ 17h00: Học tập nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp (UV Ban chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn).

Phòng HT

Phòng HT

111 Bà Huyện Thanh Quan

Thứ Tư

31/10/2018

Sáng

Chiều

+ Hiệu trưởng đi công tác tại tỉnh Trà Vinh.Tỉnh Trà Vinh

Thứ Năm

01/11/2018

Sáng

.

Chiều

+ 8h30: Hiệu trưởng làm việc với phòng Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm.

+ 9h30: Họp Đảng ủy mở rộng (mời đ/c Thủy, đ/c Hoan, đ/c Huệ cùng dự).

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Sáu

02/11/2018

Sáng

.

Chiều

+ 9h00 : Họp xét ABC tháng 10/ 2018

+ 9h30: Hiệu trưởng làm việc với Khoa Công nghệ thông tin và anh Phương về việc quản lý mạng của trường.

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Bảy

0310/2018

Sáng

Chiều