BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi tốt nghiệp khối lớp CĐN, TCN khóa 2016-2019 và TC khóa 2017-2019 (từ 05/8/2019 đến 10/8/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

22/10/2018

Sáng

.

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 8h45 : Họp giao ban

.

+ Khám sức khỏe định kỳ năm 2018 theo lịch khám trên phiếu.

Sân trường

Phòng C3

TT Hòa hảo

Thứ Ba

23/10/2018

Sáng

.

Chiều

  

Thứ Tư

24/10/2018

Sáng

.

Chiều

+ 9h00 lễ Tốt nghiệp và lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 (theo thông báo)

.

+ 14h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Lao động Thương binh & Xã hội

phòng D14

Sở LĐTBXH

Thứ Năm

25/10/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với phòng Công tác HSSV, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường (mời bà Diễm cùng dự)

Phòng HT

Thứ Sáu

26/10/2018

Sáng

.

Chiều

+ 9h00 : Hiệu trưởng làm việc với ông Phan Khanh, bà Thụy Phương về công tác tự đánh giá năm 2018Phòng HT

Thứ Bảy

27/10/2018

Sáng

Chiều