BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 11
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11
Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến 09 tháng 11 năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến 03/11/2018
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

22/10/2018

Sáng

.

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 8h45 : Họp giao ban

.

+ Khám sức khỏe định kỳ năm 2018 theo lịch khám trên phiếu.

Sân trường

Phòng C3

TT Hòa hảo

Thứ Ba

23/10/2018

Sáng

.

Chiều

  

Thứ Tư

24/10/2018

Sáng

.

Chiều

+ 9h00 lễ Tốt nghiệp và lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 (theo thông báo)

.

+ 14h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Lao động Thương binh & Xã hội

phòng D14

Sở LĐTBXH

Thứ Năm

25/10/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với phòng Công tác HSSV, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường (mời bà Diễm cùng dự)

Phòng HT

Thứ Sáu

26/10/2018

Sáng

.

Chiều

+ 9h00 : Hiệu trưởng làm việc với ông Phan Khanh, bà Thụy Phương về công tác tự đánh giá năm 2018Phòng HT

Thứ Bảy

27/10/2018

Sáng

Chiều