BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi lớp T18ĐC_Môn LTTBĐ_(test)
Lịch thi Tuần lễ 27-28 (Từ ngày 18/03/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến 23 tháng 3 năm 2019
Thông báo thi tốt nghiệp lần 2
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

22/10/2018

Sáng

.

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 8h45 : Họp giao ban

.

+ Khám sức khỏe định kỳ năm 2018 theo lịch khám trên phiếu.

Sân trường

Phòng C3

TT Hòa hảo

Thứ Ba

23/10/2018

Sáng

.

Chiều

  

Thứ Tư

24/10/2018

Sáng

.

Chiều

+ 9h00 lễ Tốt nghiệp và lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 (theo thông báo)

.

+ 14h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Lao động Thương binh & Xã hội

phòng D14

Sở LĐTBXH

Thứ Năm

25/10/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với phòng Công tác HSSV, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường (mời bà Diễm cùng dự)

Phòng HT

Thứ Sáu

26/10/2018

Sáng

.

Chiều

+ 9h00 : Hiệu trưởng làm việc với ông Phan Khanh, bà Thụy Phương về công tác tự đánh giá năm 2018Phòng HT

Thứ Bảy

27/10/2018

Sáng

Chiều