BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 2 năm 2019
Lịch công tác từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 02 tháng 02 năm 2019
Lịch thi HK1 NH 2018-2019 (Tuần 18-19)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

01/10/2018

Sáng

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+14 h 00: Hiệu trưởng hội ý công tác tổ chức các Lễ (mời TP. Đào tạo, TP.QT-ĐT, PTP.Công tác HSSV, TP. TS-GTVL, Kế toán trưởng, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Công đoàn)

Sân trường

P.HT

Thứ Ba

02/10/2018

Sáng

Chiều

   

+ 14 h 00: Hiệu trưởng dự hội nghị trực tuyến tại Sở Công thương

     

163 HBT, Q.3

Thứ Tư

03/10/2018

Sáng  

    

Chiều

+ 8h 30: Hiệu trưởng dự họp về Dự án đầu tư tại Sở Lao động TBXH (mời Trưởng khoa Cơ khí, Trưởng khoa Điện lạnh - ĐHKK, Trưởng khoa Điện tử - TĐH cùng dự).

159 Pastuer, Q.3

Thứ Năm

04/10/2018

Sáng

Chiều

+ 7 h 45 : Hiệu trưởng dự hội thảo về GDNN Anh Quốc - Việt Nam (Mời giáo viên của các khoa có đăng ký cùng dự)KS Novotel SG, 167 Hai Bà Trưng, Q3

Thứ Sáu

05/10/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

06/10/2018

Sáng

Chiều