BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

01/10/2018

Sáng

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+14 h 00: Hiệu trưởng hội ý công tác tổ chức các Lễ (mời TP. Đào tạo, TP.QT-ĐT, PTP.Công tác HSSV, TP. TS-GTVL, Kế toán trưởng, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Công đoàn)

Sân trường

P.HT

Thứ Ba

02/10/2018

Sáng

Chiều

   

+ 14 h 00: Hiệu trưởng dự hội nghị trực tuyến tại Sở Công thương

     

163 HBT, Q.3

Thứ Tư

03/10/2018

Sáng  

    

Chiều

+ 8h 30: Hiệu trưởng dự họp về Dự án đầu tư tại Sở Lao động TBXH (mời Trưởng khoa Cơ khí, Trưởng khoa Điện lạnh - ĐHKK, Trưởng khoa Điện tử - TĐH cùng dự).

159 Pastuer, Q.3

Thứ Năm

04/10/2018

Sáng

Chiều

+ 7 h 45 : Hiệu trưởng dự hội thảo về GDNN Anh Quốc - Việt Nam (Mời giáo viên của các khoa có đăng ký cùng dự)KS Novotel SG, 167 Hai Bà Trưng, Q3

Thứ Sáu

05/10/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

06/10/2018

Sáng

Chiều