BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
TB V/v Đăng ký Lễ phục Tốt nhgiệp
TB V/v Tham dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019, Lễ Tốt nghiệp khối C15, TN15 và TC16
TB về việc tổ chức lễ khai giảng NH 2018-2019 và lễ tốt nghiệp khóa C15, TN15, TC16 và các khóa trước
Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến 20 tháng 10 năm 2018
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

24/9/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

Đề nghị GVCN các khối lớp nộp đánh giá kết quả rèn luyện HK2 NH 2017-2018 về P.CTHS-SV trước ngày 27/9/2018.

+ 8h45: Họp giao ban

- 14h30: Họp BCH Công Đoàn (mời các ủy viên BCH CĐ) và Ban Thanh tra nhân dân (Ô N.Hữu; Ô Trị; Ô Tấn Long).

- 15h00: Họp BCH Công đoàn mở rộng (mời các UB BCH CĐ và các tổ trưởng công đoàn).

Sân trường

 

 

Phòng C3

Phòng C3

 

Phòng C3

Thứ Ba

25/9/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00 Hiệu trưởng làm việc với Trường phòng Đào tạo và ông Vũ Phú Hữu về Kế hoạch giáo viên

Phòng HT

Thứ Tư

26/9/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Bí thư Đảng bộ BP Trường họp BCH Đảng bộ SCT.

163 HBT, Q.3

Thứ Năm

27/9/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

28/9/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời UV BCH, các đ/c Bí thư các chi bộ)

Phòng HT

Thứ Bảy

29/9/2018

Sáng

Chiều