BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

24/9/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

Đề nghị GVCN các khối lớp nộp đánh giá kết quả rèn luyện HK2 NH 2017-2018 về P.CTHS-SV trước ngày 27/9/2018.

+ 8h45: Họp giao ban

- 14h30: Họp BCH Công Đoàn (mời các ủy viên BCH CĐ) và Ban Thanh tra nhân dân (Ô N.Hữu; Ô Trị; Ô Tấn Long).

- 15h00: Họp BCH Công đoàn mở rộng (mời các UB BCH CĐ và các tổ trưởng công đoàn).

Sân trường

 

 

Phòng C3

Phòng C3

 

Phòng C3

Thứ Ba

25/9/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00 Hiệu trưởng làm việc với Trường phòng Đào tạo và ông Vũ Phú Hữu về Kế hoạch giáo viên

Phòng HT

Thứ Tư

26/9/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Bí thư Đảng bộ BP Trường họp BCH Đảng bộ SCT.

163 HBT, Q.3

Thứ Năm

27/9/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

28/9/2018

Sáng

Chiều

+ 9h00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời UV BCH, các đ/c Bí thư các chi bộ)

Phòng HT

Thứ Bảy

29/9/2018

Sáng

Chiều