BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

17/9/2018

Sáng

 

 

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

HSSV các lớp học tập theo TKB NH 2018-2019.

+ 08 giờ 30: Công đoàn thăm trại trẻ mồ côi Tam Bình.

- 13 giờ 30: Đảng ủy ĐBBP Trường nghe thời sự

Sân trường

 

Thủ Đức

111 BHTQ, Q.3

Thứ Ba

18/9/2018

Sáng

Chiều

 

- Hiệu trưởng tham gia lớp đối tượng 4.

 

Chu Văn An

Thứ Tư

19/9/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

20/9/2018

Sáng

 

Chiều

+ 10 giờ 00: Hiệu trưởng dự khai giảng lớp TC Quản trị mạng máy tính (mời TP.Đào tạo, TP.TS-GTVL, PTK.CNTTcùng dự)

TT.GDTX Gia Định

Thứ Sáu

21/9/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

22/9/2018

Sáng

Chiều