BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 2 năm 2019
Lịch công tác từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 02 tháng 02 năm 2019
Lịch thi HK1 NH 2018-2019 (Tuần 18-19)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

17/9/2018

Sáng

 

 

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

HSSV các lớp học tập theo TKB NH 2018-2019.

+ 08 giờ 30: Công đoàn thăm trại trẻ mồ côi Tam Bình.

- 13 giờ 30: Đảng ủy ĐBBP Trường nghe thời sự

Sân trường

 

Thủ Đức

111 BHTQ, Q.3

Thứ Ba

18/9/2018

Sáng

Chiều

 

- Hiệu trưởng tham gia lớp đối tượng 4.

 

Chu Văn An

Thứ Tư

19/9/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

20/9/2018

Sáng

 

Chiều

+ 10 giờ 00: Hiệu trưởng dự khai giảng lớp TC Quản trị mạng máy tính (mời TP.Đào tạo, TP.TS-GTVL, PTK.CNTTcùng dự)

TT.GDTX Gia Định

Thứ Sáu

21/9/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

22/9/2018

Sáng

Chiều