BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11
Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến 09 tháng 11 năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến 03/11/2018
Thông báo thu học phí năm học 2018-2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

10/9/2018

Sáng

 

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

+ 10 giờ 00: Hội ý Ban tổ chức Hội nghị CC, VC năm học 2018-2019.

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

11/9/2018

Sáng

Chiều

+ 09 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 (mời các thành viên).

Phòng HT

Thứ Tư

12/9/2018

Sáng

 

Chiều

+ 09 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng các khoa: Cơ khí, Điện - Lạnh ĐHKK, Điện tử - TĐH về tự đánh giá chất lượng CTĐT các nghề trọng điểm (mời anh Khanh, cô Phương cùng dự).

Phòng HT

Thứ Năm

13/9/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

14/9/2018

Sáng

Chiều

.+ 08 giờ 00: Hội nghị CC, VC năm học 2018-2019 (theo Thông báo).

Phòng C3

Thứ Bảy

15/9/2018

Sáng

Chiều