BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi_khoa CK_HK2_2018-2019
THÔNG BÁO V/v Tham gia lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 32 (từ ngày 22/4 đến 28/4/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

10/9/2018

Sáng

 

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

+ 10 giờ 00: Hội ý Ban tổ chức Hội nghị CC, VC năm học 2018-2019.

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

11/9/2018

Sáng

Chiều

+ 09 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 (mời các thành viên).

Phòng HT

Thứ Tư

12/9/2018

Sáng

 

Chiều

+ 09 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng các khoa: Cơ khí, Điện - Lạnh ĐHKK, Điện tử - TĐH về tự đánh giá chất lượng CTĐT các nghề trọng điểm (mời anh Khanh, cô Phương cùng dự).

Phòng HT

Thứ Năm

13/9/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

14/9/2018

Sáng

Chiều

.+ 08 giờ 00: Hội nghị CC, VC năm học 2018-2019 (theo Thông báo).

Phòng C3

Thứ Bảy

15/9/2018

Sáng

Chiều