BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 2 năm 2019
Lịch công tác từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 02 tháng 02 năm 2019
Lịch thi HK1 NH 2018-2019 (Tuần 18-19)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

27/8/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

- 14 giờ 00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời các đ/c Hoan, Thủy, Huệ cùng dự).

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

28/8/2018

Sáng

 

Chiều

+ 09 giờ 00: Họp Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018 về xét danh sách hs, sv thi tốt nghiệp (mời các thành viên tham dự)

Phòng HT

Thứ Tư

29/8/2018

Sáng

 

Chiều

+ 08 giờ 00: Họp BCH Công đoàn.

+ 08 giờ 45: Họp BCH Công đoàn mở rộng (thành phần: BCH CĐ, Tổ trưởng CĐ).

Phòng C3

Phòng C3

Thứ Năm

30/8/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 30: Bí thư ĐBBP Trường họp BCH Sở Công Thương.

 

163 HBT, Q.3

Thứ Sáu

31/8/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

01/9/2018

Sáng

Chiều