BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

27/8/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

- 14 giờ 00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời các đ/c Hoan, Thủy, Huệ cùng dự).

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

28/8/2018

Sáng

 

Chiều

+ 09 giờ 00: Họp Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018 về xét danh sách hs, sv thi tốt nghiệp (mời các thành viên tham dự)

Phòng HT

Thứ Tư

29/8/2018

Sáng

 

Chiều

+ 08 giờ 00: Họp BCH Công đoàn.

+ 08 giờ 45: Họp BCH Công đoàn mở rộng (thành phần: BCH CĐ, Tổ trưởng CĐ).

Phòng C3

Phòng C3

Thứ Năm

30/8/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 30: Bí thư ĐBBP Trường họp BCH Sở Công Thương.

 

163 HBT, Q.3

Thứ Sáu

31/8/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

01/9/2018

Sáng

Chiều