BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 11
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11
Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến 09 tháng 11 năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến 03/11/2018
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

27/8/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

- 14 giờ 00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời các đ/c Hoan, Thủy, Huệ cùng dự).

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

28/8/2018

Sáng

 

Chiều

+ 09 giờ 00: Họp Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018 về xét danh sách hs, sv thi tốt nghiệp (mời các thành viên tham dự)

Phòng HT

Thứ Tư

29/8/2018

Sáng

 

Chiều

+ 08 giờ 00: Họp BCH Công đoàn.

+ 08 giờ 45: Họp BCH Công đoàn mở rộng (thành phần: BCH CĐ, Tổ trưởng CĐ).

Phòng C3

Phòng C3

Thứ Năm

30/8/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 30: Bí thư ĐBBP Trường họp BCH Sở Công Thương.

 

163 HBT, Q.3

Thứ Sáu

31/8/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

01/9/2018

Sáng

Chiều