BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 9-09/7/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

- 14 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với các bộ phận (mời Trưởng hoặc Phó Trưởng phụ trách các bộ phận: Cơ khí, Điện-Lạnh ĐHKK, Điện tử-TĐH, CNTT, Cơ bản, Kinh tế, Đào tạo, Tuyển sinh-GTVL, QT-ĐT, CTHS-SV và Phó TP.Đào tạo (VP.Hữu), Phó TP.TC-KT tham dự).

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

10/7/2018

Sáng

Chiều

+ 08 giờ 00: Hiệu trưởng, giáo viên tham gia Hội giảng dự Lễ Khai mạc.

Trường CĐ KTKT TPHCM

Thứ Tư

11/7/2018

Sáng

 

Chiều

+ 07 giờ 30: Hiệu trưởng dự Hội thảo của Sở LĐTBXH (cả ngày).

+ 08 giờ 45: Thầy Tuấn dự thi Hội giảng (K.Cơ khí và P.TC-HC chuẩn bị).

- 14 giờ 30: Thầy Nhàn dự thi Hội giảng (K.Kinh tế và P.TC-HC chuẩn bị).

KS. Victory

215 Nguyễn Văn Luông, Q.6

215 Nguyễn Văn Luông, Q.6

Thứ Năm

12/7/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

13/7/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

14/7/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 45: Cô Thi dự thi Hội giảng (K.Kinh tế và P.TC-HC chuẩn bị).

 

215 Nguyễn Văn Luông, Q.6

Chủ Nhật

15/7/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giờ 30: Thầy Hùng dự thi Hội giảng (K.Điện tử-TĐH và P.TC-HC chuẩn bị).215 Nguyễn Văn Luông, Q.6