NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 02/7/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

- 14 giờ 00: Hội ý BGH (TP.QT-ĐT, Kế toán trưởng, TP.TS-GTVL, PTP.Đào tạo cùng dự).

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

03/7/2018

Sáng

Chiều

+ 09 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với P.CTHS-SV.

Phòng HT

Thứ Tư

04/7/2018

Sáng

Chiều

+ 10 giờ 30: Hiệu trưởng làm việc với đối tác liên kết đào tạo (mời anh VP.Hữu cùng dự).

Phòng HT

Thứ Năm

05/7/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

06/7/2018

Sáng

Chiều

+ 09 giờ 00: Hiệu trưởng tiếp và làm việc với PGĐ SCT (mời TP.QT-ĐT, Kế toán trưởng cùng dự).

Phòng HT

Thứ Bảy

07/7/2018

Sáng

Chiều