BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 02/7/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

- 14 giờ 00: Hội ý BGH (TP.QT-ĐT, Kế toán trưởng, TP.TS-GTVL, PTP.Đào tạo cùng dự).

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

03/7/2018

Sáng

Chiều

+ 09 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với P.CTHS-SV.

Phòng HT

Thứ Tư

04/7/2018

Sáng

Chiều

+ 10 giờ 30: Hiệu trưởng làm việc với đối tác liên kết đào tạo (mời anh VP.Hữu cùng dự).

Phòng HT

Thứ Năm

05/7/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

06/7/2018

Sáng

Chiều

+ 09 giờ 00: Hiệu trưởng tiếp và làm việc với PGĐ SCT (mời TP.QT-ĐT, Kế toán trưởng cùng dự).

Phòng HT

Thứ Bảy

07/7/2018

Sáng

Chiều