BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
TB v/v làm thẻ HSSV cho các lớp Khoá 2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 11/6/2018

Sáng

 

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

+ 8 giờ 30: Hội ý BGH.

- 14 giờ 30: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương.

Sân trường

Phòng HT

163 HBT, Q.3

Thứ Ba

12/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

13/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

14/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

15/6/2018

Sáng

Chiều

+ 8 giờ 00: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương

- 14 giờ 00: Họp BCH Công đoàn.

- 14 giờ 30: Họp Công đoàn mở rộng (thành phần BCH Công đoàn, các Tổ Trưởng công đoàn)

163 HBT, Q.3

Phòng C3

Phòng C3

Thứ Bảy

16/6/2018

Sáng

Chiều