BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2019
Lịch công tác tuần từ 14 tháng 01 đến 19 tháng 01 năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 7 tháng 1 đến 12 tháng 1 năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 31-12-2018 đến ngày 05-01-2019
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 11/6/2018

Sáng

 

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

+ 8 giờ 30: Hội ý BGH.

- 14 giờ 30: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương.

Sân trường

Phòng HT

163 HBT, Q.3

Thứ Ba

12/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

13/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

14/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

15/6/2018

Sáng

Chiều

+ 8 giờ 00: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương

- 14 giờ 00: Họp BCH Công đoàn.

- 14 giờ 30: Họp Công đoàn mở rộng (thành phần BCH Công đoàn, các Tổ Trưởng công đoàn)

163 HBT, Q.3

Phòng C3

Phòng C3

Thứ Bảy

16/6/2018

Sáng

Chiều