BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
TB v/v làm thẻ HSSV cho các lớp Khoá 2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 04/6/2018

Sáng

 

 

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

+ 8 giờ 45: Họp giao ban.

+ 10 giờ 00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời đ/c Hoan, đ/c Thủy cùng dự).

Sân trường

Phòng C3

Phòng HT

Thứ Ba

05/6/2018

Sáng

Chiều

 

- 15 giờ 00: Trường làm việc với Thanh tra TP (mời TP.QT-ĐT, Kế toán trưởng và Trưởng các khoa: Cơ khí, Điện - Lạnh ĐHKK, Điện tử - TĐH).

 

Trần Quốc Thảo, Q.3

Thứ Tư

06/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

07/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

08/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

09/6/2018

Sáng

Chiều