BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
TB v/v làm thẻ HSSV cho các lớp Khoá 2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 21/5/2018

Sáng

Chiều

+ 7 giớ 15: Chào cờ.

Sân trường

Thứ Ba

22/5/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

23/5/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 00: Hiệu trưởng tiếp Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội (mời Trưởng các bộ phận chức năng cùng dự).

 

Phòng C3

Thứ Năm

24/5/2018

Sáng

Chiều

.

- 12 giờ 00 đến 15 giờ 00: Cúp điện toàn trường.

 

Cơ sở 1

Thứ Sáu

25/5/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

26/5/2018

Sáng

Chiều