BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 07/5/2018

Sáng

 

 

Chiều

 + 7 giớ 15: Chào cờ.

+ 8 giờ 45: Họp Giao ban (BGH, Các trưởng bộ phận)

+ 14 giờ 00: họp BCH Đoàn Thanh  niên , mời Các UV BCH và mời cấp Ủy phụ trách ( Bà Diễm)  dự họp.

Sân trường

Phòng C3

VP Đoàn

Thứ Ba

08/5/2018

Sáng

 

 

Chiều

  

Thứ Tư

09/5/2018

Sáng

Chiều

+ 8 giờ 30: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương (mời Kế toán trưởng cùng dự)

P. họp Lầu 2- Sở CT

(163 - HBT)

Thứ Năm

10/5/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 8 giờ 30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp (mời các thành viên cùng tham dự)

+ 9 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với Tổ Thông tin và Truyền thông ( mời anh Khai - P.TK..CNTT cùng dự)

Phòng Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

Thứ Sáu

11/5/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

12/5/2018

Sáng

Chiều