BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 30/4/2018

Sáng

Chiều

Nghỉ Lễ.

 

Thứ Ba

01/5/2018

Sáng

Chiều

Nghỉ Lễ 

Thứ Tư

02/5/2018

Sáng

Chiều

+ 10 giờ 00: Hiệu trưởng họp với các khoachuyên môn về công tác hội giảng cấp thành phố.

Phòng HT

Thứ Năm

03/5/2018

Sáng

Chiều

+ 9 giờ 00: Họp BCH Đoàn thanh niên (mời đại diện cấp ủy tham dự).

VP Đoàn

Thứ Sáu

04/5/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

05/5/2018

Sáng

Chiều