BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 16/4/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

Thực hiện tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đến hết ngày 20/4/2018.

+ 08 giờ 45: Họp giao ban.

- 14 giờ 00: BGH tiếp Viện Giáo dục Kake - Nhật Bản (thành phần tham dự theo thông báo).

- 16 giờ 00: BGH làm việc với Sở LĐ-TB&XH (cùng Viện Giáo dục Kake).

Sân trường

Ninh Thuận, Bình Thuận

Phòng C1

Phòng C1

 

Sở LĐ-TB&XH

Thứ Ba

17/4/2018

Sáng

 

Chiều

+ 9 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Quận 12 (mời TP.Đào tạo, Kế toán trưởng cùng đi).

Quận 12

Thứ Tư

18/4/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

19/4/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

20/4/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

21/4/2018

Sáng

Chiều