BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2018
TB V/v Đăng ký Lễ phục Tốt nhgiệp
TB V/v Tham dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019, Lễ Tốt nghiệp khối C15, TN15 và TC16
TB về việc tổ chức lễ khai giảng NH 2018-2019 và lễ tốt nghiệp khóa C15, TN15, TC16 và các khóa trước
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 09/4/2018

Sáng

 

 

 

 

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

Tuần lễ thi tốt nghiệp lần 2 NH 2016-2017.

+ 09 giờ 15 - 10 giờ 00: Hội giảng cấp trường: GV Phan Thị Kim Thúy (mời Hội đồng dự giờ và các viên chức tham dự).

+ 09 giờ 15 - 10 giờ 00: Hội giảng cấp trường: GV Nguyễn Thanh Nhàn (mời Hội đồng dự giờ và các viên chức tham dự).

Sân trường

Phòng C.22

Phòng B.33

Thứ Ba

10/4/2018

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

+ 08 giờ 00 - 08 giờ 45: Hội giảng cấp trường: GV Nguyễn Hoàng Xuyên (mời Hội đồng dự giờ và các viên chức tham dự).

+ 08 giờ 00 - 08 giờ 45: Hội giảng cấp trường: GV Lê Thị Lan Anh (mời Hội đồng dự giờ và các viên chức tham dự).

+ 10 giờ 15 - 10 giờ 45: Hội giảng cấp trường: GV Dương Quốc Hùng (mời Hội đồng dự giờ và các viên chức tham dự).

- 13 giờ 00 - 13 giờ 45: Hội giảng cấp trường: GV Lê Hải Tuấn (mời Hội đồng dự giờ và các viên chức tham dự).

Xưởng điện lạnh 2

Phòng B.46

Phòng B.46

 

 

 

Cơ sở 2

Thứ Tư

11/4/2018

Sáng

Chiều

+ 8 giờ 30: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương.

163 HBT, Q.3

Thứ Năm

12/4/2018

Sáng

Chiều

 

- 15 giờ 00 - 15 giờ 45: Hội giảng cấp trường: GV Đặng Thị Ánh Thi (mời Hội đồng dự giờ và các viên chức tham dự).

 

Phòng B.33

Thứ Sáu

13/4/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

14/4/2018

Sáng

Chiều