BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 12/3/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

Sân trường

Thứ Ba

13/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

14/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

15/3/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 30: Họp BCH Công đoàn mở rộng (thành phần: BCH, Tổ trưởng công đoàn).

 

Phòng C1

Thứ Sáu

16/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

17/3/2018

Sáng

Chiều