BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 26/02/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

+ 9 giờ 00: Họp Đảng ủy mở rộng .

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

27/02/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

28/02/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 30: Bí thư ĐBBP họp BCH Đảng ủy Sở Công Thương.

 

Sở Công Thương

Thứ Năm

01/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

02/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

03/3/2018

Sáng

Chiều