BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
TB v/v làm thẻ HSSV cho các lớp Khoá 2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 22/01/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

+ 08 giờ 45: Họp giao ban.

Sân trường

Phòng C1

Thứ Ba

23/01/2018

Sáng

Chiều

 

- 13 giờ 30: Toàn thể đảng viên tham dự Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của BCH TW Đảng khóa XII.

- 13 giờ 30: Hội nghị tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2017 (BCH Đoàn Thanh niên, theo Thông báo số: 40-TB/ĐTN, ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Đoàn Khối).

 

HT lầu 1, 163 H.B.T, Q.3

Hội trương Sở Ngoại vụ TP

Thứ Tư

24/01/2018

Sáng

Chiều

 +  09 giờ 00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời đ/c Hoan, đ/c Thủy, đ/c Huệ cùng dự). Phòng HT

Thứ Năm

25/01/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

26/01/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

27/01/2018

Sáng

Chiều