BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 9 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 07 (từ ngày 23/9 đến 29/9/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 9 năm 2019
THÔNG BÁO Về việc nghỉ học của HS,SV trong toàn trường
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

23/9/2019

Sáng

Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

+ 8h45: Họp giao ban

Sân trường

P.C3

Thứ Ba

24/9/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00 : Hội ý BGH (mời Trưởng phòng Đào tạo, TP.TC-HC, TP-QT-ĐT, P.TP CTHSSV, TP. TSGTVL, Bí thư Đoàn TN).P.Hiệu trưởng

Thứ Tư

25/9/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00: Ban Giám hiệu làm việc với P. CTHSSV và tổ bảo vệ.P.Hiệu trưởng

Thứ Năm

26/9/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

27/9/2019

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng họp BCH Sở Công Thương.

+ 14h00: Họp đảng ủy mở rộng (mời đ/c Hoan, đ/c Huệ, đ/c Thủy cùng dự).

163 HBT

P.Hiệu trưởng

Thứ Bảy

28/9/2019

Sáng

.Chiều