BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 11
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11
Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến 09 tháng 11 năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến 03/11/2018
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

19/11/2018

Sáng

.

Chiều

+ 07h15: Chào cờ.

+ 08h45: Họp giao ban

+ 13h30: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương về đào tạo ngành Logistic

+ 15h30: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Công Thương về đánh giá xếp loại hoàn thành công việc.

Sân trường

Phòng C3

163 HBT

163 HBT

Thứ Ba

20/11/2018

Sáng

Chiều

+ Trường tổ chức Lễ 20 – 11 ( nội dung theo thông báo)

Sân trường

Thứ Tư

21/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng dự họp tại Sở Lao động TB&XH159 Pastuer

Thứ Năm

22/11/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

23/11/2018

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng đi học chuyên đề (cả ngày)

272 Võ Thị Sáu

Thứ Bảy

24/11/2018

Sáng

Chiều