TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 3 đến 04 tháng 4 năm 2020
Thông báo v/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên nhà trường
Tài liệu Thiết kế trang web - HTML 5
Tài liệu thiết kế trang web - JQuery
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

30/3/2020

Sáng

Chiều

+7h15: Chào cờ đầu tuần.

Sân trường

Thứ Ba

31/3/2020

Sáng

Chiều

Thứ Tư

01/4/2020

Sáng

Chiều

Thứ Năm

02/4/2020

Sáng

Chiều

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Thứ Sáu

03/4/2020

Sáng

Chiều

Thứ Bảy

04/4/2020

Sáng

Chiều