BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020
THÔNG BÁO Về việc thực hiện Nội qui - Quy chế nhà trường năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

06/01/2020

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần.

+ Trường thực hiện công tác kiểm định từ 06/01/2020 – 11/01/2020 (các Bộ phận thực hiện)

+Tuần thi tốt nghiệp từ ngày 06/01/2020 – 10/01/2020.

+ 9h00: Kiểm kê Khoa Cơ bản (thành phần theo lịch kiểm kê tài sản)

+ 9h00: Kiểm kê Khoa Kinh tế (thành phần theo lịch kiểm kê tài sản)

+14h00: Kiểm kê Phòng tài Chính – Kế toán (thành phần theo lịch kiểm kê tài sản)

Sân trường

 

 

 

Khoa Cơ Bản

Khoa Kinh tế

Phòng TC-KT

Thứ Ba

07/01/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

+ 7h30: BGH, Công đoàn Trường tổ chức đi thăm chúc Tết Canh Tý 2020 cựu CCVC nghỉ hưu.

+ 8h00: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương (cả ngày)

+ 08h30: Kiểm kê Khoa Điện tử - Tự động hóa (thành phần theo lịch kiểm kê tài sản) (cả ngày)

163 HBT

 

 

 

Khoa Điện tử - Tự động hóa

Thứ Tư

08/01/2020

Sáng

 

Chiều

+ 08h30: Kiểm kê Khoa Điện Lạnh - ĐHKK (thành phần theo lịch kiểm kê tài sản) (cả ngày)

Khoa Điện Lạnh - ĐHKK

Thứ Năm

09/01/2020

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 9h00: Kiểm kê Phòng Quản trị và Đầu tư (thành phần theo lịch kiểm kê tài sản) (cả ngày)

+ 9h00: Kiểm kê Phòng Tuyển sinh -Giới thiệu việc làm (thành phần theo lịch kiểm kê tài sản)

Phòng Quản trị và Đầu tư

Phòng TS-GTVL

Thứ Sáu

10/01/2020

Sáng

Chiều

+ 9h00: Kiểm kê Khoa Cơ khí (thành phần theo lịch kiểm kê tài sản) (cả ngày)

Khoa Cơ khí

Thứ Bảy

11/01/2020

Sáng

.Chiều

 

 

+ 14h00: Họp Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá (Thành phần theo các Quyết định thành lập). Nội dung: Đoàn Kiểm định của Sở Lao động Thương binh & Xã hội báo cáo tổng kết kết quả kiểm định

 

 

Phòng C3