BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
TB v/v làm thẻ HSSV cho các lớp Khoá 2018
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

13/8/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

Sân trường

Thứ Ba

14/8/2018

Sáng

Chiều

+ 09 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với Công ty Nhật (mời TP.TS-GTVL cùng dự).

- 14 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với P.CTHS-SV.

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Tư

15/8/2018

Sáng

Chiều

+ Hiệu trưởng đi học cả ngày.

- 13 giờ 30: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (thành phần: UV BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn).

 

111 BHTQ, Q.3

Thứ Năm

16/8/2018

Sáng

Chiều

+ 09 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc đối tác giới thiệu việc làm (mời TP.TS-GTVL cùng dự).

Phòng HT

Thứ Sáu

17/8/2018

Sáng

 

Chiều

+ Hiệu trưởng đi học cả ngày.

+ 08 giờ 30: Toàn thể đảng viên dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Sở Công Thương.

 

HT. Lầu 1, 163 HBT, Q.3

Thứ Bảy

18/8/2018

Sáng

Chiều