BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8 năm 2019
Danh sách HS-SV nhập học ngày 15/08/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến 17 tháng 08 năm 2019

TBSVCăn cứ theo tiến độ giảng dạy năm học 2019-2020 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo:

Toàn thể Học sinh - Sinh viên các khối lớp kiểm tra lịch học theo thời khóa biểu trên trang web của trường.

Thong baoCăn cứ Công văn số 130/UBND, ngày 10-4-2019 của Ủy ban Nhân dân Phường Đa Kao về việc tổ chức lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho HS-SV được trang bị kiến thức về Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo:

TBSVCăn cứ Thông báo số 372/TB-CĐKTNTT ngày 15-10-2018 của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018-2019, Lễ Tốt nghiệp khối C15, TN15 và TC16.