BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 9 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 07 (từ ngày 23/9 đến 29/9/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 9 năm 2019
THÔNG BÁO Về việc nghỉ học của HS,SV trong toàn trường

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 09-09-2019 đến 16-09-2019

HK1, NH 2019-2020

2

Thời khóa biểu học từ 16-09-2019 đến 22-09-2019

HK1, NH 2019-2020
3

Thời khóa biểu học từ 23-09-2019 đến 29-09-2019

HK 1, NH 2019-2020