BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 15 (từ ngày 18/11 đến 24/11/2019)
THÔNG BÁO V/v tổ chức Lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 14 (từ ngày 11/11 đến 17/11/2019)

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 04-11-2019 đến 10-11-2019

HK1, NH 2019-2020

2

Thời khóa biểu học từ 11-11-2019 đến 17-11-2019

HK1, NH 2019-2020
3

Thời khóa biểu học từ 18-11-2019 đến 24-11-2019

HK 1, NH 2019-2020