BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi lớp T18ĐC_Môn LTTBĐ_(test)
Lịch thi Tuần lễ 27-28 (Từ ngày 18/03/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến 23 tháng 3 năm 2019
Thông báo thi tốt nghiệp lần 2

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2018-2019 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 04-03-2019 đến 10-03-2019

NH 2018-2019

2

Thời khóa biểu học từ 18-03-2019 đến 24-03-2019

NH 2018-2019
3

Thời khóa biểu học từ 25-03-2019 đến 31-03-2019

HK 2, NH 2018-2019