BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11
Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến 09 tháng 11 năm 2018
Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến 03/11/2018
Thông báo thu học phí năm học 2018-2019

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2018-2019 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 29-10-2018 đến 04-11-2018

NH 2018-2019

2

Thời khóa biểu học từ 05-11-2018 đến 11-11-2018

NH 2018-2019
3

Thời khóa biểu học từ 12-11-2018 đến 18-11-2018

HK 1, NH 2018-2019