TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
THÔNG BÁO V/v tổ chức Lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Quyết định Ban hành Hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng
Lịch công tác tuần từ 16/11 đến 21/11/2020
Chương trình đào tạo

Quyết định ban hành Hệ thống bảo đảm chất lượng: quyết định;

Các tài liệu Hệ thống bảo đảm chất lượng:

 

3. Các quy trình bảo đảm chất lượng:

- Quy trình Tuyển dụng viên chức: QT01/TCHC;

- Quy trình Quy hoạch viên chức:  QT02/TCHC;

- Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng viên chức: QT03/TCHC;

- Quy trình Đánh giá, phân loại viên chức: QT04/TCHC;

- Quy trình Xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo: QT05/ĐT;

- Quy trình Biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo: QT06/ĐT;

- Quy trình Tổ chức thi tốt nghiệp: ....;

- Quy trình Đánh giá kết quả học tập: QT08/ĐT;

- Quy trình Cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học: QT09/ĐT;

- Quy trình Tuyển sinh: QT10/TSGTVL;

- Quy trình Theo dõi lần vết học sinh-sinh viên tốt nghiệp: QT11/TSGTVL;

- Quy trình Khảo sát doanh nghiệp: QT12/TSGTVL;

- Quy trình Đánh giá rèn luyện học sinh-sinh viên: .....;

- Quy trình Quản lý, sử dụng, bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc: QT14/QTĐT;