TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Danh sách BCH Đoàn Thanh niên Nhiệm kỳ 2019 -2022
Thông báo kế hoạch thi TN lần 2 khối C17, liên thông CLT18MT
Lịch công tác tuần từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2020
Thông báo V/v HSSV phải thực hiện các quy định về học tập sau thời gian cách ly xã hội và phòng chống dịch Corona (nCov)
THÔNG BÁO Về việc tham dự buổi báo cáo chuyên đề du học và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HS-SV Bậc cao đẳng đang học tập tại trường theo các chính sách ưu đãi, có cơ hội ...

Khen thưởng & Học bổng HK2 năm học 2018-2019

* Học sinh - Sinh viên có tên trongdanh sách Khen thưởng học sinh - sinh viên  học kỳ 2 năm học 2018-2019 nhận giấy khen và khen thưởng tại   Phòng ...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 12- năm 2020

Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 12- năm 2020

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ...

Điểm thi học kỳ 2_khoa Điện - Lạnh ĐHKK

Diemthi clipart 1

 

LớpMôn học_thi lần 1Ngày đăng
CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019
 C16ĐC Hệ thống điều hòa không khí cục bộ21/05/2019
C17ĐL Hệ thống ĐHKK cục bộ (lần 2)21/05/2019
 Hệ thống máy lạnh công nghiệp21/05/2019
C18ĐC Thực hành trang bị điện25/05/2019
" Điện tử cơ bản23/05/2019
" Kỹ thuật xung-số23/05/2019
" AutoCAD21/05/2019
" Vật liệu điện21/05/2019
 Vật liệu điện (lần 2)21/05/2019
 Cung cấp điện21/05/2019
 Cung cấp điện (lần 2)21/05/2019
 Lý thuyết trang bị điện21/05/2019
C18ĐL Hệ thống lạnh gia dụng và thương nghiệp07/08/2019
" Trang bị điện hệ thống lạnh07/08/2019
" Máy và thiết bị lạnh21/06/2019
" Cơ học lưu chất21/06/2019
" Kỹ thuật điện tử21/06/2019
" TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)06/06/2019
" AutoCAD21/05/2019
 " TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
 TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019  
 TN16ĐC Văn, tiếng Việt 6 21/05/2019
" Toán 6 21/05/2019
" Lý 6 21/05/2019
" Hóa 621/05/2019
TN16ĐL Văn, tiếng Việt 621/05/2019
" Toán 621/05/2019
" Lý 621/05/2019
" Hóa 621/05/2019
" Hệ thống ĐHKK trung tâm21/05/2019
" Công nghệ ĐHKK mới21/05/2019
T17ĐC PLC cơ bản21/05/2019
" Truyền động điện21/05/2019
T17ĐL Khảo sát hệ thống lạnh (lần 2)25/05/2019
" Tự động hóa hệ thống lạnh21/05/2019
" Tự động hóa hệ thống lạnh (lần 2)21/05/2019
 "   Lắp đặt, VH, SC hệ thống lạnh21/05/2019
" Khảo sát hệ thống lạnh21/05/2019
" Hệ thống ĐHKK trung tâm21/05/2019
T18ĐC Đo lường điện03/06/2019
" Kỹ thuật điều hòa không khí03/06/2019
" Điện tử cơ bản25/05/2019
" Vật lý21/05/2019
" Vật liệu điện21/05/2019
" Lý thuyết trang bị điện21/05/2019
" Lý thuyết trang bị điện (lần 2)21/05/2019
T18ĐL Trang bị điện hệ thống lạnh07/08/2019
" Máy và thiết bị lạnh21/06/2019
" TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)06/06/2019
 Vật lý21/05/2019
" Giáo dục thể chất21/05/2019
 Kỹ thuật điện tử21/05/2019
 Cơ kỹ thuật (lần 2)21/05/2019
 Kỹ thuật ĐHKK21/05/2019
 TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
T18ĐL1 Máy và thiết bị lạnh (lần 2)21/06/2019
" Kỹ thuật điện tử21/06/2019
" Kỹ thuật ĐHKK03/06/2019
" Máy và thiết bị lạnh03/06/2019
 Trang bị điện hệ thống lạnh (lần 2)23/05/2019
" Cơ kỹ thuật21/05/2019
" Đo lường điện lạnh21/05/2019
" Đo lường điện lạnh (lần 2)21/05/2019
 Trang bị điện hệ thống lạnh21/05/2019
 "   TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
" TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)21/05/2019

 

* MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ:

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
C16ĐL Hệ thống ĐHKK trung tâm525/05/2019
C17ĐL Thiết kế hệ thống lạnh (lần 2)325/05/2019
C18ĐC Tổ chức sản xuất324/06/209
" An toàn điện125/05/2019
" Kỹ thuật lắp đặt điện125/05/2019
" Ngoại ngữ (lần 2)125/05/2019
" Vẽ kỹ thuật (lần 2)125/05/2019
" Mạch điện (lần 2)125/05/2019
C18ĐL Tổ chức sản xuất124/06/2019
" Kỹ thuật điều hòa không khí303/06/2019
T17ĐC Thực hành trang bị điện203/06/2019
" Chính trị325/05/2019
" Giáo dục thể chất325/05/2019
" Cung cấp điện325/05/2019
" Cung cấp điện (lần 2)325/05/2019
T17ĐC-hl Tin học125/05/2019
T17ĐL Chính trị325/05/2019
" Hệ thống lạnh công nghiệp325/05/2019
" Hệ thống lạnh gia dụng-thương nghiệp (lần 2)325/05/2019
T18ĐC Giáo dục thể chất3

24/05/2019