BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 37 (từ ngày 27/05 đến 02/06/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019
Điểm thi học kỳ 2_khoa Điện - Lạnh ĐHKK
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 36 (từ ngày 20/5 đến 26/5/2019)

Điểm thi học kỳ 2_khoa Công nghệ thông tin

Diemthi clipart 1

 

 Lớp Môn học_thi lần 1 Ngày đăng
 CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019  
 C16TH AutoCAD 14/05/2019
 "  Lập trình trực quan 14/05/2019 
 C17TH Kỹ năng giao tiếp (lần 2) 14/05/2019
 "  Lập trình quản lý 14/05/2019
" Quản trị mạng máy tính 14/05/2019
" Hệ quản trị CSDL SQL 14/05/2019
 Macromedia Flash 14/05/2019
 "   Lập trình trực quan 14/05/2019
 C18QM Quản trị mạng căn bản 14/05/2019
 TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019  
 TN16TH Văn, tiếng Việt 6 14/05/2019
 " Toán 6 14/05/2019
 " Lý 6 14/05/2019
 " Hóa 6 14/05/2019
 " Lập trình trực quan 14/05/2019
 T17TH Lập trình quản lý 14/05/2019
 " Quản trị mạng máy tính 14/05/2019
 T18QM  Vật lý 14/05/2019
 " Quản trị mạng căn bản 14/05/2019
 T18QM1 Anh văn chuyên ngành 14/05/2019
 T18TW Vật lý 14/05/2019
 "  Cơ sở dữ liệu 14/05/2019

 

* MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ:

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
C18QM Chính trị (lần 2)324/05/2019
TN16TH-hl Lập trình quản lý414/05/2019
T17TH Kỹ năng bàn phím124/05/2019
T17TH-hl Vật lý224/05/2019
T18QM Giáo dục thể chất324/05/2019
T18QM1 Chính trị (lần 2)324/05/2019
T18TW Giáo dục thể chất324/05/2019