BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 37 (từ ngày 27/05 đến 02/06/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019
Điểm thi học kỳ 2_khoa Điện - Lạnh ĐHKK
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 36 (từ ngày 20/5 đến 26/5/2019)

 

Điểm thi học kỳ 2_khoa Kinh tế

Diemthi clipart 1

 

LớpMôn học_thi lần 1Ngày đăng
 CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019  
C16KT

Thống kê doanh nghiệp

Phân tích hoạt động kinh doanh

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

10/05/2019

07/05/2019

07/05/2019

C17KT

Kỹ năng bán hàng

Kế toán quản trị chi phí

Bảo hiểm

02/05/2019

02/05/2019

02/05/2019

C18LG

Kinh tế vi mô

Quản trị quan hệ khách hàng

Marketing quốc tế

Toán kinh tế

10/05/2019

07/05/2019

02/05/2019

02/05/2019

 TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019
T17KT

Kỹ năng bán hàng

Bảo hiểm

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

02/05/2019

02/05/2019

02/05/2019

T18KT

Giáo dục thể chất

Lý thuyết tài chính tiền tệ

02/05/2019

02/05/2019

T18KT1

Kinh tế vi mô

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Lý thuyết tài chính tiền tệ (lần 2)

07/05/2019

02/05/2019

02/05/2019

T18KT2

Kinh tế vi mô

Tài chính doanh nghiệp

02/05/2019

02/05/2019

 

 * MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ:

 

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
 C17KT Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 522/05/2019